Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu będzie 195 (19K, 176M) pracujących osób dorosłych w wieku powyżej 50 r. życia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy z obszaru woj. śląskiego (w przypadku osób fizycznych: pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów: posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiego), w tym:

- 100% osób powyżej 50 r. życia

- 100% osób pracujących z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym:
    - 50% stanowią osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach (12 K i 105 M)
    - 30% stanowią osoby zatrudnione w małych przedsiębiorstwach (4 K i 35 M)
    - 20% stanowią osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach (2 K i 17 M)

- 60% osób z wykształceniem max. średnim

Osoby preferowane to:
- MĘŻCZYŹNI;

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki