O projekcie

Projekt "Wykwalifikowani – konkurencyjni" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu : 01.10.2012 – 31.01.2014

PROJEKT JEST PRZEDŁUŻONY NADAL PRZYJMUJEMY ZAPISY.

Celem projektu jest: dostosowanie do potrzeb rynkowych i postępu technologicznego w zakresie technologii budownictwa inteligentnego oraz energooszczędnego w aspekcie zrównoważonego rozwoju, technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, kompleksowego wspomagania projektowania obiektów architektonicznych i zagospodarowania przestrzennego 195 osób pracujących, w wieku powyżej 50 r. życia zatrudnionych w sektorze MŚP z woj. śląskiego.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo śląskie.

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki